SIERTEELT

 

Voor de boomkwekerij en vaste planten, perkplanten en potplanten produceren wij op maat gemaakte mengsels.

Potgronden voor sierteeltgewassen

Boomkwekerijgewassen, vaste planten, potplanten en perkgoedplanten vragen ieder om een gewas specifiek potgrondmengsel. Teeltduur, vochtbalans, luchtgehalte, stabiliteit, EC en pH waarde is voor ieder gewas weer anders. Uw teeltwijze en teeltomstandigheden zijn leidend voor de opbouw en de keuze van de grondstoffen van het substraatmengsel.

Kwaliteitszekerheid

Naast de controle door de RHP wordt van iedere levering een contramonster opgeslagen. Zo blijven alle fysische en chemische gegevens beschikbaar. Vertrouwen op basis van zekerheid is niet voor niets ons devies.

MAATWERK

In samenspraak met u wordt bepaald welk substraat bij uw teelt past. Naar wens kunnen verschillende toeslagstoffen bijgemengd worden.

perkplanten

perkplanten

Substraten voor perkgoed zijn relatief
fijn van structuur. Voor een mooie compacte
groei van het perkgoed moeten deze
mengsels voldoende lucht en een goede vochtbalans bezitten. Van belang is dat er
geen fijne stofdelen aanwezig zijn die
verslemping kunnen veroorzaken.

Door onze eigen kwaliteitscontrole en
de RHP kwaliteitseisen verwerken
wij slechts grondstoffen die aan de
hoogste eisen voldoen.

potplanten

potplanten

Substraten voor potplanten zijn veelal
gewas specifiek. De teelt, teeltduur, potmaat
en teeltwijze bepalen de samenstelling
van het substraat. Potplanten verlangen
een stabiel substraat dat niet inklinkt.

Een goede vocht/luchtbalans, drainage en
een goede herbevochtiging zijn van
wezenlijk belang voor een geslaagde teelt.

Boomkwekerij en vaste planten

Boomkwekerij en vaste planten

Boomkwekerijgewassen hebben graag
een vochtige maar niet te natte potkluit.
Het substraat moet luchtig zijn, stabiel, een
zeer goede drainage bezitten en toch
voldoende vocht vasthouden. Onze container substraten voldoen hieraan.